Ρινολογία

Ενδοσκόπηση ρινός-στομίων παραρρινίων κόλπων-ρινοφάρυγγα: Με τη χρήση ενός πολύ λεπτού ενδοσκοπίου πάχους μόλις 2mm και κάμερα υψηλής ευκρίνειας γίνεται η καταγραφή και η προβολή σε 2 οθόνες HD για το γιατρό και τον εξεταζόμενο των ευρημάτων (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία κογχών, οξεία-χρόνια ιγμορίτιδα, ρινικοί πολύποδες, αδενοειδείς εκβλαστήσεις- κρεατάκια).

 Ενδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο: Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ένα πολύ λεπτό εύκαμπτο (πλαστικό) ενδοσκόπιο που απεικονίζει στις οθόνες τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), το φάρυγγα και το λάρυγγα με τις φωνητικές χορδές.

Νευροωτολογία

Δοκιμασίες ιλίγγου: Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την διάγνωση των διαταραχών της ισορροπίας, του ιλιγγικών συνδρόμων και του ιλίγγου θέσεως.

 Ενδοτυμπανικές εγχύσεις: Η συγκεκριμένη τεχνική πραγματοποιείται σε ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα. Μετά από τοπική αναισθησία πραγματοποιείται η έγχυση μέσα στο τύμπανο ουσιών που δρουν στο έσω αυτί για τη θεραπεία της νόσου Meniere και την αιφνίδια βαρηκοΐα.

Παιδοωτορινολαρυγγολογία

Στο χώρο του εξεταστηρίου πραγματοποιείται προβολή κινούμενων σχεδίων για την ευχάριστη παραμονή των μικρών ασθενών όσο γίνεται η εξέταση. Χρησιμοποιούνται ειδικά παιδιατρικά ενδοσκόπια για την καταγραφή και προβολή των ευρημάτων. Πραγματοποιείται:

Ωτοενδοσκόπηση και video καταγραφή

Γίνεται με ειδικό ενδοσκόπιο-κάμερα υψηλής ευκρίνειας διαμέτρου 2mm και οι γονείς βλέπουν το εσωτερικό του αυτιού σε οθόνες HD στο ιατρείο με αποτέλεσμα να διακρίνονται βλάβες (ωτίτιδα, υγρό, διάτρηση) μη ορατές με γυμνό μάτι ή φορητό ωτοσκόπιο. Ταυτόχρονα οι εικόνες καταγράφονται για σύγκριση με μελλοντικές.

Ενδοσκόπηση Ρινός-Ρινοφάρυγγα

Με τη χρήση ενός πολύ λεπτού ενδοσκοπίου πάχους μόλις 2mm και κάμερα υψηλής ευκρίνειας γίνεται η καταγραφή και η προβολή σε 2 οθόνες HD για το γιατρό και τους γονείς των ευρημάτων (αδενοειδείς εκβλαστήσεις- κρεατάκια, οξεία-χρόνια ιγμορίτιδα, ρινικοί πολύποδες).

Ενδοσκόπηση Φάρυγγα-Λάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο

Χρησιμοποιείται ένα πολύ λεπτό εύκαμπτο (πλαστικό) ενδοσκόπιο που απεικονίζει στις οθόνες τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), το φάρυγγα και το λάρυγγα με τις φωνητικές χορδές.Η προβολή γίνεται σε 2 οθόνες HD για το γιατρό και τους γονείς και η καταγραφή τους επιτρέπει τη σύγκρισή τους στο μέλλον μετά από τη θεραπεία.

Έλεγχος μέσου ωτός (Τυμπανόγραμμα)

Ένα μικρό βύσμα τοποθετείται στο αυτί και καταγράφει την ανάκλαση του ήχου στο τύμπανο. Δεν χρειάζεται η συνεργασία του εξεταζόμενου και γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Ελέγχεται η κινητικότητα του τυμπάνου, του αερισμού του αυτιού, η ακεραιότητα του τυμπάνου (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι), της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, της ύπαρξης υγρού στο αυτί και τυχόν ουλές της τυμπανικής μεμβράνης από προηγούμενες ωτίτιδες.

Ανακλαστικά Αναβολέα

Η εξέταση γίνεται μαζί με το τυμπανόγραμμα και παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την ακεραιότητα της τυμπανικής μεμβράνης, των ακουστικών οσταρίων και των νευρικών συνδέσεων στο αυτί.

Ακοολογικός έλεγχος

Προσδιορίζεται η μικρότερη ένταση ήχου που μπορεί να ακούσει ο ασθενής σε διαφορετικές χαμηλές (μπάσες), μεσαίες και υψηλές συχνότητες.

Φαρυγγο-Λαρυγγολογία

Ενδοσκόπηση με άκαμπτο φαρυγγο-λαρυγγοσκόπιο: Πραγματοποιείται η απεικόνιση και καταγραφή με λεπτό ενδοσκόπιο πάχους 4mm του εσωτερικού του λαιμού (φάρυγγα-λάρυγγα) και η καταγραφή των ευρημάτων (πολύποδες, φωνητικά κομβία, λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, λευκοπλακία, καλοήθεις-κακοήθεις όγκοι) και η προβολή τους σε 2 οθόνες HD για το γιατρό και τον εξεταζόμενο.

Ωτολογία-Ακοολογία

Ωτομικροσκόπηση

Παρέχει την δυνατότητα εξέτασης της τυμπανικής μεμβράνης με μικροσκόπιο επιδαπέδιο σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση ώστε να διακρίνονται βλάβες μη ορατές με γυμνό μάτι ή φορητό ενδοσκόπιο.

Ανακλαστικά Αναβολέα

Η εξέταση γίνεται μαζί με το τυμπανόγραμμα και παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την ακεραιότητα της τυμπανικής μεμβράνης, των ακουστικών οσταρίων και των νευρικών συνδέσεων στο αυτί.

Ακοολογικός έλεγχος

Προσδιορίζεται η μικρότερη ένταση ήχου που μπορεί να ακούσει ο ασθενής σε διαφορετικές χαμηλές (μπάσες), μεσαίες και υψηλές συχνότητες.

Ωτοενδοσκόπηση και video καταγραφή

Γίνεται με ειδικό ενδοσκόπιο-κάμερα υψηλής ευκρίνειας διαμέτρου 2mm κατά την οποία ο εξεταζόμενος βλέπει το εσωτερικό του αυτιού σε οθόνες HD στο ιατρείο, με αποτέλεσμα να διακρίνονται βλάβες μη ορατές με γυμνό μάτι ή φορητό ωτοσκόπιο. Ταυτόχρονα οι εικόνες καταγράφονται για σύγκριση με μελλοντικές.

Έλεγχος μέσου ωτός (Τυμπανόγραμμα)

Ένα μικρό βύσμα τοποθετείται στο αυτί και καταγράφει την ανάκλαση του ήχου στο τύμπανο. Δεν χρειάζεται η συνεργασία του εξεταζόμενου και γίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Ελέγχεται η κινητικότητα του τυμπάνου, του αερισμού του αυτιού, η ακεραιότητα του τυμπάνου (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι), της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, της ύπαρξης υγρού στο αυτί και τυχόν ουλές της τυμπανικής μεμβράνης από προηγούμενες ωτίτιδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο