Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του ιατρείου επιτρέπει κάποιες από τις παρακάτω επεμβάσεις να γίνονται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, ενώ για τις σοβαρότερες υπάρχει συνεργασία με τις καλύτερες ιδιωτικές κλινικές του Ηρακλείου και των Χανίων.

Pινός-Παραρρινίων

 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Αποκατάσταση υπερτροφίας ρινικών κογχών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων
 •  Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός-παραρρινίων κόλπων
 • Ενδοσκοπική λήψη βιοψιών ρινός, ρινοφάρυγγα (πολύποδες-μορφώματα)
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
 • Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης

Στόματος-Φάρυγγα

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Διατομή βραχέος χαλινού γλώσσας
 • Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγα
 • Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων γλώσσας και στομα-
  τικής κοιλότητας

Λάρυγγα

 • Μικροχειρουργική λάρυγγα και φωνητικών χορδών (Φωνοχειρουργική)
 • Μικροχειρουργική αφαίρεση πολύποδων-κομβίων-λευκοπλακία
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

Ωτός

 • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις
 • Παρακέντηση τυμπάνου
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
Μετάβαση στο περιεχόμενο